«Монди СЛПК»-лы — 50 

«Монди СЛПК»-лы — 50 во

Талун Комиын медся гырысь да тӧдчана предприятиеысь ӧти, «Монди Сыктывкарса ЛПК», нимӧдӧ тшупӧда пас — комбинатлы 50 во тырӧм. Та понда «Коми йӧзӧдчан керка» чукӧртіс шоныд кывъяс. 

Пролистать наверх